Одним із важливих структурних підрозділів Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, що динамічно розвивається, є факультет професійної та технологічної освіти.

В 2021 році факультет пропонує вступникам здобути вищу освіту за рядом освітніх програм.

Освітній ступінь «Бакалавр»

Випускники мають право обіймати посади:

– вчителя технологій, інформатики, креслення, охорони праці та безпеки життєдіяльності, основ дизайну;

– керівника гуртків та спортивних секцій в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах;

– працівників середньої ланки виробничих підприємств.

Випускники мають право обіймати посади:

– працівника сфери ІТ-технологій (інженер-програміст, системний адміністратор на підприємствах різних форм власності: інтернет-компанії, банки);

– викладача спецдисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї).

Сертифікати ЗНО, необхідні для вступу на бакалаврські програми: українська мова та література; історія України; математика або біологія.

Прийом на навчання за вказаними освітніми програмами можливий на базі ОКР «Молодший спеціаліст» за відповідною спеціальністю (термін навчання – 1 рік 10 міс.) та за іншою спеціальністю (термін навчання – 2 роки 10 міс.) Зарахування такої категорії вступників здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

По закінченню навчання випускники можуть працювати:

– працівниками сфери харчового виробництва (інженери-технологи харчової промисловості);

– працівниками сфери обслуговування населення (в закладах громадського харчування: кафе, барах, ресторанах, їдальнях);

– викладачами спецдисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї).

Освітній ступінь «Магістр»

Навчання здійснюється на денній та заочній формах. Термін навчання – 1 рік 5 міс.; при вступі на магістерські програми на основі диплома бакалавра або спеціаліста за іншою спеціальністю – 1 рік 10 міс.

Історія факультету інженерно-педагогічної освіти

Факультет підготовки учителів трудового навчання було засновано у 1976 році, коли до складу існуючого з 1935 року фізико-математичного було зараховано 50 вступників на спеціальність «учитель загальнотехнічних дисциплін і трудового навчання».

Перший випуск 45 учителів трудового навчання з чотирирічним терміном навчання було здійснено у 1980, а у 1983 році було випущено 57 учителів, що навчалися заочно.

У 1996 факультет перейменовано у фізико-технічний, а в 2001 в результаті роз’єднання утворилися фізико-математичний та технолого-педагогічний факультети.

З 1980 по 2012 рік здійснено 32 випуски, підготовлено майже 3800 учителів трудового навчання, фізики, креслення, основ інформатики, фізичного виховання, безпеки життєдіяльності. Здійснено перший випуск студентів за напрямом підготовки «Професійна освіта» за такими профілями: деревообробка; харчові технології; технологія виробів легкої промисловості.

У різні роки факультет очолювали доценти Краснобокий Ю. М. та Осадчий О. С., професор Мартинюк М. Т., професор Коберник О. М.

З 2006 року деканом факультету є професор Ткачук Станіслав Іванович.