Міністерство освіти і науки України
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ПРОГРАМА

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє
(дистанційно)
14 квітня 2021 року

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 
Годованюк Тетяна Леонідівна доктор педагогічних наук, проректор з наукової роботи Уманського  державного педагогічного  університету  імені  Павла Тичини

 

Ткачук 

Станіслав Іванович

доктор педагогічних наук, професор, декан факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Чернова

Тетяна

Юріївна 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
Азізов 

Талят Нуредінович

доктор технічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Терещук Андрій Іванович доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Мельник 

Олексій Сергійович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Дубова Наталія Вячеславівна кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, заступник декана факультету інженерно-педагогічної освіти з наукової роботи

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: