мета діяльності: проведення ґрунтовних досліджень з проблем професійної та технологічної освіти, забезпечення учасників освітнього процесу сучасною актуальною науковою інформацією.
напрями наукової діяльності:

  • наукове обґрунтування змісту та методики технологічної та професійної підготовки учнівської молоді загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів;
  • зміст та методика формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у закладах вищої освіти;
  • інноваційні напрями удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у закладах вищої освіти.

склад:
У складі лабораторії: 7 докторів педагогічних наук, 15 кандидатів наук, 6 аспірантів, 3 вчителі технологій, 3 викладачі коледжів професійної освіти.
Наукові заходи проведені за звітний період.
За участі членів НДЛ щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: досвід та перспективи», Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти: погляд у майбутнє».
На базі лабораторії проводяться наукові дослідження та відбуваються захисти дисертаційних робіт.
У 2020 році відбулися захисти дисертаційних робіт викладачів Сажієнко О.П. та Філімонової І.А. зі спеціальності 015 Професійна освіта на здобуття наукового ступеню доктора філософії. На основі досліджень, проведених на базі лабораторії, видруковано колективну монографію «Інтеграція теоретичних і практичних психолого-педагогічних знань як засіб удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів».
У 2020 р. проведено 6 засідань, на яких розглядалися актуальні питання:

  • експериментальна перевірка педагогічних умов формування фахової компетентності майбутніх бакалаврів у галузі харчових технологій;
  • функціональні моделі та педагогічні умови формування особистості майбутнього фахівця в умовах ЗВО;
  • про науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх фахівців технологічної та професійної освіти.