Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем бакалавр (вступ на основі ОКР молодший спеціаліст/ОС молодший бакалавр)
шифр спеціальність денна форма навчання заочна форма навчання
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 8 2
015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 3 0
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 9 0

 

Обсяг державного замовлення за освітнім ступенем магістр
шифр спеціальність денна форма навчання заочна форма навчання
014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології) 6 2
015.37 Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) 5 0
015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) 15 2