Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін ЗВО

Заява на вибіркову дисципліну

Загальний перелік дисциплін вільного вибору