Правила прийому та нормативні документи

Правила прийому у 2021 році

Пpaвилa прийому у 2020 році

Документи для вступу

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на ОС «Бакалавр») або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (для вступників при вступі на ОС «Магістр»);
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • два конверта з марками (Україна).

Відповідно до Правил прийому до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини особам, яків ступають з іншої галузі знань (спеціальності) можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Пpaвилa прийому 2021

Додаток 01 Перелік спеціальностей (Освітніх прорам)

Додаток 02 Перелiк наказiв МОНУ щодо розмiщення державного замовлення

Додаток 03 Перелік спеціальностей (освітніх програм) на основі МС

Додаток 04 Перелік спеціальностей (освітніх програм) ОС Магістр

Додаток 05.0 Перелік предметів ЗНО при вступі на основі ПЗСО

Додаток 05.1 Перелік предметів ЗНО при вступі на паралельне навчання на основі ПЗСО

Додаток 06 Перелiк спецiальностей за якими передбачено творчi конкурси

Додаток 07 Спецiальностi особливої підтримки

Додаток 08.0 шкала переведення 100-200 на основi ПЗСО МОН

Додаток 08.1 шкала переведення з 5 у 12 для ПЗСО

Додаток 08.2 шкала переведення з 5 у 12

Додаток 08.3 шкала перевелення з 12 у 200

Додаток 08.4 шкала переведення з 100 у 200

Додаток 08.5 шкала переведення з 100 у 20

Додаток 08.6 шкала переведення з 5 у 20

Додаток 09 Матерiали для розробки технiчного завдання держзамовлення

Додаток 10 Перелік спеціальностей та вступних випробувань для іноземних

Додаток 11 Правила прийому до аспiрантури та докторантури у 2021 роцi

Додаток 12 Зміни до Правила прийому на навчання для здобуття вищої

Додаток 14 Зміни до Правила прийому на навчання для здобуття вищої

Нормативніі документи

Положення про приймальну комісію

Положення про роботу апеляційної комісії

Відомості про Приймальну комісію