Міжнародна діяльність на факультеті
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Міжнародна діяльність

Інтернаціоналізацію сфер університетської діяльності факультет здійснює в рамках угод про співпрацю з освітніми закладами закордону.

В період з 2010 по 2014 роки факультетом були підписані угоди з наступними вузами ближнього зарубіжжя: Ульянівський державний педагогічний університет ім.І.Н.Ульянова (Росія), Армавірський державний педагогічний університет (Росія), Мозирський державний університет імені І.П. Шамякіна (Беларусь), Орловський державний університет (Росія), а також розроблені та відправлені заявки на співпрацю з Міжнародною асоціацією технологічної освіти і розвитку (Іспанія) та тексти угод з Польщею (м. Бидгощ) та Германію (м. Дусельдорф).      

Метою угод є розширення взаємних зв’язків між вузами у галузі педагогіки та методики трудового навчання, підготовки майбутніх вчителів освітньої галузі «Технологія». Разом з колегами даних вузів ми визначили основні напрямки співробітництва в галузі дидактики – це обмін досвідом і навчальної діяльності в галузі наукових досліджень, обмін науковою інформацією і науковими досягненнями, організація спільних семінарів, конференцій, симпозіумів за участю представників обох сторін.

В рамках такої співпраці  нами були отримані запрошення на міжнародні конференції:

- ІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної освіти, досвід, проблеми, перспективи». (м. Мозирь, Білорусь 10 грудня 2014 р.) ;

- Міжнародна конференція «Технологічна освіта в умовах інноваційного розвитку педагогіки» (м. Москва, Росія 7 лютого 2014 р.);

- Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми освіти в Росії і світі: нова якість зросту» (м. Мурманськ, Росія  14 березеня 2014 р.);

- ІV Міжнародна заочна науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичні умови підготовки бакалаврів і магістрів технологічної освіти для профільних шкіл» (м. Орел, Росія 10 лютого 2014 р.)

Д.техн.н, професор, завідувач кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Азізов Т.Н. є членом міжнародної асоціації мостів та споруд IABSE, також здійснює:

- постійне співробітництво в галузі дослідження напружено-деформованого стану будівельних конструкцій, а також в галузі обстеження будівель і споруд з провідним інститутом Росії в галузі дослідження і проектування промислових будівель і споруд «ЦНИИпромзданий» (м. Москва) – доктори технічних наук Трекін М.М., Мамін О.М.;

- постійне співробітництво в галузі міцності, тріщиностійкості та жорсткості залізобетонних конструкцій нових та експлуатованих будівель і споруд з провідним інститутом Росії в галузі дослідження залізобетонних конструкцій «НИИЖБ» (м. Москва) – доктор технічних наук, професор Залесов О.С.;

- постійне співробітництво з институт БелНИИС (Білорусь).

Кафедра теорії та методики навчання технологій  має наукові зв’язки з Міжнародною асоціацією технологічної освіти, два викладачі є членами даної асоціації. Зав. кафедри Коберник О.М. є членом редколегії журналу International scienct Ukrainion edition. Також викладачі кафедри є членами Всеукраїнської асоціації наукових та практичних працівників технологічної освіти, яка є асоційованим членом вищезазначеної Міжнародної асоціації.