Напрями наукових досліджень » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Напрями наукових досліджень

 

 

 

 

 

Науковцями факультету професійної та технологічної освіти виконується 1 держбюджетна науково-дослідна тема:

 

 

 

№ п/п

Назва теми

Підстава для виконання

Строки виконання

 

 

 

Зміст та методика профільної технологічної підготовки

учнів старших класів

 

 

 

Рішення Вченої ради Уманського державного педагогічного університету

імені Павла Тичини

від „20" червня 2011 року, протокол № 14.

 

 

2012-2013

 

 

Список колективних кафедральних науково-дослідних тем

 

№ п/п

Назва теми

Кафедра

1.

Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах

Кафедра техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

2.

Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі

Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій

3.

Модернізація змісту, форм і методів навчання технологій в загальноосвітніх навчальних закладах

Кафедра теорії та методики навчання технологій