Педагогічна практика » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Педагогічна практика

Педагогічна практика на факультеті здійснюється за такими напрямами підготовки:

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Спеціальність: 7.01010401 Професійна освіта. Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

Спеціальність: 8.01010401 Професійна освіта. Харчові технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

 

Напрям підготовки: 6.010104 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

Спеціальність: 7.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

 

Спеціальність: 8.01010401 Професійна освіта. Комп’ютерні технології

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр 

 

 

Метою практики є формування практичних вмінь і навичок з методики професійного навчання; доведення  змісту основних положень Державного стандарту професійно-технічної освіти на практиці; оволодіння майбутніми викладачами ПТНЗ теоретичними і методичними знаннями та вміннями проведення уроків виробничого навчання та спеціальних дисциплін відповідно до нових тенденцій реформування освітньої галузі професійно-технічної освіти з використанням сучасних методик та інформаційних засобів навчання.

Завданнями практики  є реалізація на практиці шляхів забезпечення освітньої, розвиваючої і виховної функції професійної підготовки учнів ПТНЗ; здійснення зв'язків техніко-технологічної і методичної підготовки майбутніх викладачів ПТНЗ з основами наук, інтеграція знань студентів про техніку, галузі відповідного напряму підготовки; оволодіння  змістом роботи майстра практичного (виробничого)  навчання з організації, планування і матеріального забезпечення професійного навчання та виробничої праці учнів професійно-технічних навчальних закладів; підготовка і розробка необхідної документації для викладача спеціальної технології, майстра виробничого навчання.

Базами проходження практик є навчальні заклади Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Київської областей: Уманський професійний аграрний ліцей, Черкаський професійний кулінарний ліцей, Вище професійне училище м. Вінниця, Звенигородське професійно-технічне училище № 16, Жашківське професійно-технічне училище № 38, Буківське професійно-технічне училище № 31, Ватутінське професійно-технічне училище № 2, Ульяновське професійно-технічне училище № 11, Гайворонський професійний аграрний ліцей, Монастирищенське професійно-технічне училище № 25, Теплицький професійний аграрний ліцей, Центр професійно-технічної освіти № 1 м. Вінниця, Голованівське професійно-технічне училище № 38, Немирівський професійний ліцей, Професійно-технічне училище м. Новоукраїнка, Вінницький професійний ліцей переробної промисловості, Уманський аграрний коледж Уманського національного університету садівництва.

Всі види практик на технолого-педагогічному факультеті проходять згідно графіка навчального процесу та згідно графіка проходження практики на факультеті. До всіх видів практик розроблено програми практик та методичні рекомендації для студентів. Перед початком практик студенти проходять медогляд, інструктаж з техніки безпеки, проводиться нарада де визначаються і доводяться завдання практики для студентів та керівників.  По завершенні практики проводяться підсумкові конференції за результатами практики. Захист переддипломної практики відбувається в комісіях із представниками навчальних закладів, де студенти проходили практику. Аналіз результатів проходження практики обговорюються на засіданнях кафедр професійної освіти та комп’ютерних технологій, теорії та методики навчання технологій та раді факультету.