Про факультет інженерно-педагогічної освіти » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Про факультет інженерно-педагогічної освіти

Факультет інженерно-педагогічної освіти – центр підготовки наукових, педагогічних та інженерних кадрів для загальноосвітніх та професійно технічних навчальних закладів, працівників виробництва. Технолого-педагогічний факультет започаткував свою історію у 1976 році. З 2007 року факультет входить до складу Інституту природничо-математичної та технологічної освіти.

Очолює факультет доктор педагогічних наук, професор Ткачук С. І.

Факультет працює у складі трьох кафедр: технологічної освіти (завідувач кафедри доктор педагогічний наук, професор Терещук А.І.), техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності (завідувач кафедри доктор технічних наук, професор Азізов Т. Н.), кафедра професійної освіти та технологій за профілями (завідувач кафедри кандидат технічних наук, доцент Мельник О.С.).

Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад, в тому числі 9 докторів наук, професорів, 11 кандидатів педагогічних наук, доцентів, 3 кандидати технічних наук, доцентів та 8 викладачів.

Факультет здійснює неперервну підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр» та «магістр» на денній і заочній формах навчання за такими напрямами та спеціальностями:

Технологічна освіта. Спеціалізація: інформатика

Технологічна освіта. Спеціалізація: фізична культура

Професійна освіта. Харчові технології

Професійна освіта. Дизайн

Професійна освіта. Комп’ютерні технології

На факультеті існує аспірантура зі спеціальності «Теорія і методика навчання технологій».

Для забезпечення умов здобуття якісної освіти на факультеті створено науково-дослідну лабораторію «Проблеми професійної та технологічної освіти», навчально-методичний центр з вивчення народних ремесел. До послуг студентів кабінети, лабораторії, навчальні майстерні, комп’ютерні класи, які укомплектовані сучасним обладнанням. Особлива увага приділяється практичній підготовці спеціалістів технологічної та професійної освіти. Так студенти напряму підготовки «Професійна освіта. Дизайн» мають змогу працювати на дизайнерських, рекламних та суміжних сфер виробництва. Студенти напряму підготовки «Професійна освіта. Харчові технології» під час проходження практики працюють кухарями у закладах громадського харчування міста: їдальнях, кафе, ресторанах. Студенти напряму підготовки «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» здобувають практичні навики по роботі з ПК на комерційних підприємствах, а також на базі навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. Студенти напряму підготовки «Технологічна освіта» проходять навчальні та педагогічні практики в загальноосвітніх навчальних закладах міста, району та регіону, працюють на посаді керівників гуртків у позашкільних навчальних закладах, таборах відпочинку («Молода гвардія» м. Одеса, «Артек» м. Буковель), проходять технологічну практику на базі підприємств м. Умань та навчально-виробничих майстернях університету.

Основне завдання діяльності факультету інженерно-педагогічної освіти – зробити навчальний процес ефективним, цікавим, різноманітним, демократичним, що сприяє формуванню професійних та особистісних якостей учителя XXI століття, вчителя компетентного, готового до участі в інноваційних процесах української освіти, виховувати вільно мислячих, творчих, самостійних громадян України, здатних ефективно співпрацювати з соціумом.