Науково-дослідна лабораторія » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Науково-дослідна лабораторія

Актуальні проблеми професійної та технологічної освіти

 

Координатор – Інститут педагогіки НАПН України

 

(керівник – д.пед.наук, доцент Ящук С.М.)

 

 

Колектив лабораторії працює над вирішенням актуальних проблем професійної та технологічної освіти.

Основними напрямами є:

- наукове обґрунтування змісту та методики технологічної підготовки учнівської молоді;

- зміст та методика формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів;

 

-   інноваційні напрями удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах.

 

   Лабораторія активно співпрацює з відділом технологічної освіти та допрофесійної підготовки Інституту педагогіки НАПН України. Співробітники лабораторії взяли активну участь у розробці науково-методичних матеріалів, які стосуються реалізації нового змісту технологічної підготовки старшокласників, зокрема, на замовлення МОН України розроблено програми «Технології. Рівень стандарту» для 10-11 класів.

За останні роки основними результатами роботи лабораторії є:

- розроблено Концепцію технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

- розроблено і впроваджено навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Трудове навчання 5-9 класи, Технології 10-11 класи (рівень стандарту);

- розроблено і впроваджено підручники «Технології 10 клас», «Технології 11 клас»;

 

- розроблено та видрукувано навчально-методичні посібники «Зміст та методика навчання технології у 10 класі», «Сучасний урок технологій у старшій школі», «Наукові засади теорії й методики навчання технологій» та інші.

 У рамках наукової школи здійснюється:

- підготовка та проведення науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів;

  - розробка та видавництво навчально-методичного забезпечення для професійної підготовки майбутніх учителів технологій та інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах;

 

- наукова робота студентів, підготовка магістерських робіт та написання кандидатських й докторських дисертацій;

- підготовка студентів до Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів наукових робіт;

     - функціонування центру вивчення народних ремесел у школі тощо.

Членами науково-дослідної лабораторії видано понад 250 наукових праць, серед яких монографії, підручники, посібники, програми.

Для пропаганди результатів досліджень та розробок члени лабораторії беруть участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних, міжвузівських науково-практичних конференціях, різноманітних виставках, семінарах, проводить виїзні засідання в навчальних закладах. Члени лабораторії систематично публікують свої наукові доробки у фахових виданнях, в тому числі в збірниках наукових праць «Педагогічний альманах», «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи» та фахових періодичних виданнях «Рідна школа», «Трудова підготовка в закладах освіти», «Трудове навчання», «Молодь і ринок» та інші.

 

За успіхи в науково-дослідній роботі колектив лабораторії відзначено Почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України.

 

 

 

 

 

Матеріали Всеукраїнської студентської наукової конференції