Наукова школа професора Олександра Миколайовича Коберника » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Наукова школа професора Олександра Миколайовича Коберника

Актуальні проблеми технологічної підготовки учнів

    

Наукова школа «Актуальні проблеми технологічної підготовки учнів» заснована в 1998 році доктором педагогічних наук, професором Коберником Олександром Миколайовичем. За вагомий внесок в розвиток педагогічної науки Олександр Миколайович нагороджений нагрудними знаками «А.С.Макаренко», «Петро Могила» та «Відмінник освіти України».

На даний час членами наукової школи О.М. Коберника є 2 доктора педагогічних наук (Грітченко А.Г., Цина А.Ю.) більше 15 кандидатів педагогічних наук (Ящук С.М., Бербец В.В., Кравченко Л.В., Бялик О.В., Авраменко О.Б., Гагарін М.І., Гервас О.Г., Андрощук І.П., Савенко І.В., Харитонова В.В., Ковальчук Ю.В., Нагайчук О.В. та інші), 5 аспірантів (Дробина С.М., Капелюшна Т.В., Благосмислов О.С., Прищепа С.М., Максютов А.О.), 3 здобувача (Кузьменко Т.В., Бербец Т.М., Гайдук В.Д.).

Науково-дослідна група школи професора Коберника О.М. працює над обґрунтуванням теоретико-методологічних основ проектно-технологічної системи технологічної підготовки, за якою розроблені нові програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів України. Теоретично обґрунтовано тенденції розвитку систем технологічної освіти в основній та старшій школах України, розкрито сутність та особливості проектно-технологічної системи технологічної підготовки школярів, розроблено методику організації проектно-технологічної діяльності учнів у процесі вивчення інваріантних та варіативних модулів технологічної підготовки, визначено етапи та стадії проектно-технологічної діяльності, виявлено оптимальні моделі технологічної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

 

 

За останні роки підготовлено і опубліковано 2 підручника, 2 монографії, 4 навчально-методичних посібники для студентів та учителів. Захищено 2 дисертаційних дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук та 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.