Студентське самоврядування
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування - форма управління, за якої студентство має право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, або виборна установа, що здійснює таке управління; право студентства самостійно вирішувати питання внутрішнього управління, а також мати свої керівні органи.

Студентське самоврядування університету функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формує у нього навички майбутнього педагога, організатора освіти, керівника.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності. 

Студентське самоврядування дає можливість максимально виявляти і реалізувати творчі здібності студентів, формувати моральні якості, підвищувати ініціативу й відповідальність кожного за результати своєї праці.

 

 

    

 

 

 

Трохимчук Наталія - студентський декан 

 

 

Горкун Лілія  - заступник студдекана 

 

 

Тімановська Ольга  - cекретар 

 

Навчально‑науковий сектор:

 

 

Чаплоуцька Таїсія Почапська Олена

 

Культ‑масовий сектор:

 

 

 

Пасічнюк Тетяна Тесленко Анастасія

Спортивний сектор:

 

 

Карапетян Олександр Мельник Інна

 

Інформаційно-комунікаційний сектор:

 

 

 

 

           Зінченко Анастасія                Білодон Катерина

 

Редколегія:

 

 

                 Куніцкий Ярослав                 Водяна Анастасія

 

Волонтерський сектор:

 

 

             Малічин Владислав               Дробаха Анна