Студентська наука » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Студентська наука

Наукова робота студентів є невід’ємною складовою навчально-виховного процесу на факультеті професійної та технологічної освіти. Вона пронизує систему підготовки майбутніх педагогів упродовж усього періоду їх навчання у вищому педагогічному закладі. Професорсько-викладацький склад факультету створює необхідні можливості для розвитку та реалізації особистості кожного студента, що прагне працювати у царині освіти.

 

На факультеті функціонує науково-дослідна лабораторія «Проблеми технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи» (кафедра теорії та методики навчання технологій, керівник – професор Коберник О. М., координатор – Інститут педагогіки НАПН України), на базі якої виконуються магістерські та кваліфікаційні роботи, що є предметом обговорення їх на засіданнях лабораторії. Зміст досліджень присвячений концептуальним засадам технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а саме:

- науковому обґрунтуванню змісту трудового навчання в загальноосвітній школі;

- науковому обґрунтуванню змісту та методики технологічної підготовки старшокласників в умовах профільного навчання;

- змісту та методиці формування професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання.

 

Матеріали магістерських робіт використовуються у розробці науково-методичних матеріалів, які стосуються реалізації нового змісту технологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Науково-дослідна діяльність магістрантів у складі лабораторії стає підґрунтям для їхнього подальшого наукового росту.


 

 

На факультеті функціонує науково-методичний центр по вивченню художніх ремесел у школі (кафедра теорії та методики навчання технологій, керівник – Дубова Н.В. доцент), до складу якого входять і студенти факультету. Разом із викладачами вони беруть участь у заходах, які спрямовані на популяризацію народного декоративного мистецтва серед вчителів трудового навчання, студентів університету та учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

Студенти факультету постійно беруть участь у міжнародних та Всеукраїнських виставках творчих робіт, а також виставках до Дня міста, дня відкритих дверей, під час проведення Тижня факультету, на яких мають можливість представити власні творчі доробки. В рамках роботи центру студенти оновлюють постійно діючий виставковий зал факультету новими експонатами з народних та художніх ремесел.

  На базі навчально-методичного центру студенти факультету виконують наукові дослідження, результати яких відображені в наукових статтях та магістерських і випускних кваліфікаційних роботах („Формування конструктивних умінь учнів у процесі гурткових занять з вивчення стрічкового дизайну", „Формування в учнів старших класів вмінь з НОП на гурткових заняттях з основ дизайну", „Методика вивчення площинного художнього різьблення в гуртку художньої обробки матеріалів", „Виховання ціннісного ставлення до праці учнів старших класів засобами народного мистецтва", „Методика навчання учнів виготовленню декоративних керамічних виробів з використанням народних традицій" та ін.).
  Студенти факультету беруть активну участь у роботі міжнародних та Всеукраїнських студентських наукових конференцій та семінарів. За результатами звітної факультетської науково-практичної конференції щорічно виходить збірник наукових праць «Технологічна освіта: актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку».


 

Студенти факультету, які мають ґрунтовні знання та здібності до науково-дослідної діяльності, беруть активну участь роботі Студентського наукового товариства.