Винахідницька діяльність » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Винахідницька діяльність

Винахідництво є одним з найважливіших видів активної творчої діяльності людини. Винаходи завжди були пов’язані з розвитком технічного та економічного потенціалу суспільства, являючи собою важливий вид національного надбання. У зв’язку з цим зростає інтерес до винахідництва та наукової діяльності представників факультету технологічної та професійної освіти – фахівців педагогічних та технічних галузей, що зробили значний внесок до скарбниці вітчизняної науки та прогресу суспільства.

На факультеті професійної та технологічної освіти працює творчий колектив, який займається інноваційними дослідженнями та винахідницькою діяльністю. У складі колективу професори та доценти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коберник Олександр Миколайович

доктор педагогічних наук, професор


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Азізов Талят Нуредінович

доктор технічних наук, професор,
дійсний член Академії будівництва України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ткачук Станіслав Іванович

Доктор педагогічних наук, професор,
декан факультету


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Авраменко Олег Борисович

кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач відділу інтелектуальної власності

 

 

 

 

 

 

 

 Мелентьєв Олег Борисович 

кандидат педагогічних наук, доцент,
відповідальний за роботу з
інноваційних досліджень та винахідницьку
діяльність