Видавнича діяльність » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview

Видавнича діяльність

Монографії:

1. Авраменко О.Б. Набуття прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності: сорти рослин: монографія / О.Б.Авраменко, О.І.Іващенко. – Умань: ПП Жовтий, 2011. – 140 с. (7 д.а.)

2. Гедзик А. М. Графічна підготовка майбутнього вчителя технологій : монографія / А. М. Гедзик. – Умань : Сочінський, 2011. – 306 с.

Підручники з грифом МОН України:

1. Технології: 11 клас.: Підручник / О.М.Коберник, А.І.Терещук, В.В.Бербец та ін. – К.: Літера ЛТД, 2011. – 160 с. (1,9 д.а.) Авраменко О.Б., Ящук С.М.

Підручники:

1. Технології : 11 клас : підручник / О. М. Коберник, А. І. Терещук, В. В. Бербец [та ін.]. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 160 с.

2. Навчально-методичні посібники:

3. Сучасний урок технологій у старшій школі: навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 232 с. (2,7 д.а.)

4. Охорона праці та безпека життєдіяльності: словник-довідник. Навчальний посібник. / О.Б.Авраменко. − Умань: ПП Жовтий, 2011. – 140 с. (7 д.а.)

5. Інтелектуальна власність: законодавство України та міжнародні договори / О.Б.Авраменко. − Умань: ПП Жовтий, 2011. – 140 с. (30 д.а.)

6. Сучасний урок технологій у старшій школі: навчально-методичний посібник / За заг. ред. О.М.Коберника. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 232 с. (2,7 д.а.) Ящук С.М.

7. Ящук С.М. Виробництво та обробка конструкційних матеріалів. Матеріалознавство. Практикум: Навчальний посібник. – Умань: СПД Жовтий, 2011. (3,1 д.а.)

8. Дубова, Н. В. Основи технічної естетики та ергономіки : навчальний посібник / Н. В. Дубова. – Умань : ПП Жовтий, 2011. – 98 с.

9. Мелентьєв, О. Б. Художньо-декоративна обробка різних матеріалів : навчальний посібник / О. Б. Мелентьєв. – Умань : АЛМІ, 2011. – 156 с.

10. Хоменко, Л. М. Конструювання і моделювання жіночого одягу : навчально-методичний посібник / Л. М. Хоменко. – Умань : Візаві, 2011. – 90 с.

11. Хоменко, Л. М. Матеріалознавство швейних виробів : навчально-методичний посібник / Л. М. Хоменко. – Умань : Візаві, 2011. – 166 с.

12. Хоменко, Л. М. Обладнання швейного виробництва : навчально-методичний посібник / Л. М. Хоменко. – Умань : Візаві, 2011. – 132 с.

13. Харитонова, В. В. Дизайн одягу : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.01010301 «Технологічна освіта» / уклад. В. В. Харитонова. – Умань : УДПУ, 2011. – 76 с.

14. Гервас О.Г. Технології: 11 кл.: підручник для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академічний рівень / О.М.Коберник, А.І. Терещук, О.Г. Гервас (та ін.) – К. : ЛТД, 2011. – 160 с. : іл.

15.    Гервас О.Г. Основи дизайну. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2012. – 204 с.

16. Гервас О.Г. Ергономіка // Навчально-методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – 132 с.

17. Гервас О.Г. Конструювання та дизайн виробів з деревини // Навчально-методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2011. – 132 с.

18. Гервас О.Г. Основи дизайну. Навчально-методичний посібник для проведення лабораторно-практичних занять.// Навчально- методичний посібник. – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2012. – 132 с.

19. Гервас О.Г. Художнє оздоблення виробів з деревини. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2013. – 155 с.

20. Гервас О.Г. Cучасні технології обробки деревини. Курс лекції. // – Умань: видавничо-поліграфічний центр «Візаві». – 2013. –140 с.

21. Кравченко Т.В. Фізіологія харчування. Навчальний посібник. (Видання 2. Доповнене). – Умань: ВПЦ «Візаві», 2011. – 212 с.

22. Ковальчук Ю.В. Електротехніка: Навч.-метод. посібник / Ю.В.Ковальчук– Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 180 с.

23. Мельник О. В. Цивільний захист : навчальний посібник / О. В. Мельник. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2013. – 228 с.

24. Мельник О. В. Методика оцінки радіаційної, хімічної обстановки при ядерних вибухах, аваріях на атомних електростанціях та на об’єктах хімічної промисловості / О. В. Мельник. – УДПУ : ПП Жовтий О. О., 2013. – 51 с.

25. Мельник О. В. Оцінка радіаційної, хімічної обстановки при виникненні надзвичайних ситуацій на об’єктах атомної енергетики та хімічної промисловості. : методичні рекомендації / О. В. Мельник. – Умань : ПП Жовтий О. О. –2013. – 36 с.


Електронні підручники чи посібники:

1. Потапкін, В. С. Різьблення по дереву [Електронний ресурс] / В. С. Потапкін. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2011. – 1 електрон. опт диск (СD). – Систем. вимоги : Реntium 32 Mb RAM ; Windows 95, 96, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.

2. Кривий, Ю. А. Народні ремесла і промисли : декоративна кераміка [Електронний ресурс] / Ю. А. Кривий. – Умань : УДПУ імені Павла Тичини, 2011. – 1 електрон. опт диск (СD). – Систем. вимоги : Реntium 32 Mb RAM ; Windows 95, 96, 2000, ХР ; MS Word 97-2000.

Методичні рекомендації:

1. Бербец В. В.Методика виконання курсових робіт : методичні рекомендації / В. В. Бербец, Т. М. Бербец. – Умань : КопіЦентр, 2011. – 39 с.

2. Хоменко Л.М. Конструювання, моделювання, технологія пошиття плечових виробів : методичні рекомендації / Л.М.Хоменко. – Умань : ВЦ «Візаві», 2011. – 39 с.