Науковометричні бази: характеристика, можливості і завдання » Факультет інженерно-педагогічної освіти
, -
ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
  • Css Template Preview


Однією зі складових оцінки діяльності ВНЗ у всьому світі є визначення узагальненого показника якості та результатів наукових досліджень окремого вченого, кафедри, університету і вищих навчальних закладів в цілому.

Науковометричні бази: характеристика, можливості і завдання

25 березня на технолого-педагогічному факультеті відбувся науково-практичний семінар «Публікаційна активність як складова інноваційного розвитку університету». На семінарі виступила завідувач редакційного відділу, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Людмила Загоруйко. Було презентовано матеріали щодо просування наукових статей до глобальних інформаційних ресурсів та проблем їх відповідності критеріям світових баз даних, Українського індексу наукового цитування, бібліометрики української науки, єдиного міжнародного реєстру вчених ORCID тощо.

Науковометричні бази: характеристика, можливості і завдання 

Доступ до множини публікацій світової спільноти науковців відкриває нові можливості щодо аналізу наукового рівня досліджень, які відображені у публікаціях. Саме цитування цих публікацій колегами є оцінкою якості і значущості для науки і практики отриманих результатів.