Кафедра професійної освіти та комп’ютерних технологій створена у 2011 році. З вересня 2014 року кафедра перейменована на кафедру професійної освіти та технологій за профілями. Очолює кафедру кандидат технічних наук, доцент Мельник Олексій Сергійович.
Науково-дослідна робота на кафедрі пов’язана з темою „Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі”. Викладачами розробляються методичні рекомендації, програми, організовуються виставки, зустрічі з провідними фахівцями галузі, семінари, які спрямовані на вдосконалення підготовки майбутнього інженера-педагога.
Результатом науково-дослідної роботи студентів є оволодіння методикою наукових досліджень, більш глибоке вивчення теоретичного матеріалу з навчальних дисциплін кафедри, виконання курсових, дипломних, магістерських робіт та ін. Основними напрямками науково-дослідної роботи студентів є участь у роботі науково-практичних студентських конференцій різних рівнів, захист курсових та кваліфівкаційних робіт.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахового спрямування за спеціальностями: 015.39 “Професійна освіта. Цифрові технології”; 015.37 “Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології”.

.