Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Освітній ступінь: Бакалавр

Тип освітньої програми: освітньо-професійна

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта

Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.37 Харчові технології

Факультет/Інститут: Факультет інженерно-педагогічної освіти

Орієнтація програми: Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану педагогіки, психології та технологічних процесів виготовлення харчової продукції, орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра інженера-педагога (теоретична та практична).

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації: Вища освіта за першим (бакалаврським) рівнем у галузі професійної освіти та харчових технологій з відповідним акцентом на психолого-педагогічних дисциплінах та курсах, які забезпечують практичну підготовку інженера-педагога у сфер харчової промисловості.

Особливості програми: Спеціалізація програми орієнтована на підготовку фахівців для професійних навчальних закладів, харчових підприємств і закладів ресторанного бізнесу регіону.

Керівник  проєктної  групи (гарант освітньої програми):
Гвоздецька Юлія Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

E-mail: hvozdetska.y@udpu.edu.ua

Освітня програма 2022 року

Освітня програма 2021 року

Освітня програма 2020 року

Освітня програма 2016 року

Правила прийому та нормативні документи

Правила прийому у 2021 році

Пpaвилa прийому у 2020 році

Документи для вступу

  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти при вступі на ОС «Бакалавр»).
  • документ, що посвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
  • два конверта з марками (Україна).

Термін навчання  3 роки 9 місяців.

Форма навчання – очна (денна) та заочна.

Основа фінансування – за кошти фізичних та юридичних осіб.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Вступ на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра відбувається на підставі наявності повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти.

Відповідно до Правил прийому до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини особам, яків ступають з іншої галузі знань (спеціальності) можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Розклад вступних іспитів і консультацій

Розклад проведення вступних іспитів

Співбесіда (бюджетні конкурсні пропозиції)

Рейтингові списки

Результати вступних іспитів 2021 рік

Результати вступних іспитів 2020 рік

Накази про зарахування

Накази про зарахування 2021 денна

Накази про зарахування 2021 заочна

Накази про зарахування 2020 денна

Проєкти освітніх программ

Освітні програми

Освітня програма 2022 року

Освітня програма 2021 року

Освітня програма 2020 року

Освітня програма 2016 року

Рецензії

Рецензія №1 2021

Рецензія №1 2020

Навчальні плани

Навчальний план 2022 року

Навчальний план 2021 року

Навчальний план 2020 року

Навчальний план 2016 року

Графік освітнього процесу

Графік освітнього процесу 2021-2022

Розклад занять

Графік освітнього процесу 2020-2021

Графік консультацій

Індивідуальні навчальні плани студентів

Індивідуальні навчальні плани студентів за 2021 р.

Індивідуальні навчальні плани студентів за 2020 р.

Практика

Наскрізна програма практики

Наскрізна програма практики 2021

Наскрізна програма практики 2020

Робочі програми практики

Робоча програма
Навчально (технологічна) практика

Робоча програма
Виробнича практика

Робоча програма
Навчально (педагогічна) практика

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації (технологічної) практики

Методичні рекомендації (педагогічної) практики

Накази про практику здобувачів вищої освіти

Наказ для проходження навчальної (технологічної) практики

Наказ для проходження навчальної (педагогічної) практики

Робочі програми та силабуси за 2021 рік

Обов'язкові освітні компоненти

Робочі програми

Вибіркові освітні компоненти

Перелік вибіркових дисциплін

Зразок заяви на вибіркову дисципліну

Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін ЗВО

Робочі програми та силабуси за 2020 рік

Обов'язкові освітні компоненти

Вибіркові освітні компоненти

Перелік вибіркових дисциплін

Гвоздецька Юлія Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та
технологій за профілями

Дубова Наталія В'ячеславівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за
профілями

Кравченко Тамара Василівна

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти
та технологій за профілями

Філімонова Ірина Афанасівна

Доктор філософії, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Слупіцька Олександра Іванівна

директор Родниківського ліцею імені Т. Г. Шевченка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області

Договір з Уманськой ЗОШ №1

Договір з Уманськой ЗОШ №8

Договір з Уманськой ЗОШ №5

Договір з Уманськой ЗОШ №9