Освітній ступінь «Бакалавр»

Положення про курсові роботи в УДПУ

Малишевський Олег Володимирович

доктор пед. наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями

«Методика професійно навчання: основні технології навчання»

 1. Вплив комп’ютерних ігор на психічний стан підлітків
 2. Методика впровадження електронних підручників у процес навчання інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 3. Дидактичні умови формування інформаційної компетентності у студентів комп’ютерного профілю
 4. Дистанційне навчання як метод організації освітньої діяльності на заняттях з інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 5. Інформаційні технології як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 6. Комп’ютерне навчання як засіб розвитку пізнавальних процесів підлітків
 7. Комп’ютерні ігри як засіб розвивального навчання
 8. Методика вивчення баз даних у закладах професійної (професійно-технічної) освіти засобами системи задач
 9. Методика вивчення електронних таблиць у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 10. Методика вивчення електронних таблиць у процесі фахової підготовки учнів ЗППТО
 11. Методика вивчення елементів теорії графів на заняттях з інформатики
 12. Методика вивчення історії інформатики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 13. Методика вивчення курсу «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»
 14. Методика вивчення основ структурного програмування на прикладі мови програмування Асемблер
 15. Методика використання анімаційних засобів при вивченні інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 16. Методика використання диференційованого навчання при вивченні інформатики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 17. Методика використання засобів графічної підтримки
  процесу навчання інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 18. Методика використання засобів проектно-технологічної діяльності у процесі навчання учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти інформаційним технологіям
 19. Методика використання мультимедійних технологій при вивченні текстових редакторів
 20. Методика використання тестових завдань при вивченні інформатики
 21. Методика запровадження методів інтерактивного навчання на уроках інформатики
 22. Методика організації інформаційного освітнього середовища на заняттях з інформатики
 23. Методика організації самостійної діяльності учнів на заняттях інформатики
 24. Методика реалізації особистісно зорієнтованого навчання при вивченні інформатики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 25. Методика реалізації технології проблемного навчання при вивченні інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 26. Методика формування в учнів закладів професійної (професійної-технічної) освіти інформатичної компетентності
 27. Методика формування інтелектуальних і комунікативних умінь учнів засобами інформатики
 28. Методика формування інформаційної культури учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти на заняттях з інформатики
 29. Методика формування інформаційної культури учнів засобами інтегрованих завдань з інформатики
 30. Методика формування основ інформаційної культури студентів засобами пошукових систем
 31. Особливості вивчення електронних таблиць у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 32. Особливості вивчення текстових редакторів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 33. Офісні програми як засіб підвищення рівня інформаційної культури студентів комп’ютерних спеціальностей
 34. Психолого-педагогічні аспекти навчання інформатиці у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 35. Реалізація принципу активності методом проектів при вивченні електронних таблиць
 36. Розвиток логічного мислення учнів на заняттях з інформатики у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 37. Роль тьюторства в інформатичній підготовці учнів у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 38. Сучасні комп’ютерні технології як засіб розвитку технічного мислення учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 39. Формування логічного мислення в учнів закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 40. Шляхи автоматизації інформаційного навчального середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 41. Шляхи використання методу проектів на заняттях з інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 42. Шляхи використання систем управління контентом у процесі організації освітньої діяльності закладів професійної освіти
 43. Шляхи впровадження аудіовізуальних засобів та комп’ютерних технологій в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти
 44. Шляхи впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів професійної освіти
 45. Шляхи запровадження нетрадиційних підходів щодо проведення уроків інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти
 46. Шляхи підвищення ефективності організації освітньої діяльності з інформатики
 47. Шляхи реалізації методу демонстраційних прикладів у процесі вивчення інформатики у закладах професійної (професійної-технічної) освіти

Дубова Наталія Вячеславівна

канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

«Технологічне обладнання харчової галузі»

 1. Технологічне обладнання для виготовлення хлібобулочних виробів.
 2. Технологічне обладнання для виготовлення кондитерської продукції.
 3. Використання машин для формування виробів з тіста в харчовій галузі.
 4. Використання холодильного устаткування в харчовій галузі.
 5. Використання універсальних машин в харчовій галузі.
 6. Використання жарильно-пекарського устаткування в харчовій галузі.
 7. Використання варильного обладнання в харчовій галузі.
 8. Технологічне обладнання для приготування кулінарної продукції з сільськогосподарської птиці.
 9. Теплове обладнання підприємств з переробки плодів і овочів.
 10. Технологічне обладнання для виробництва шоколаду.
 11. Технологічне обладнання для виготовлення плодово-ягідних напоїв.
 12. Технологічне обладнання для виробництва кулінарної продукції з риби.
 13. Технологічне обладнання для виготовлення варено-копчених ковбас.
 14. Технологічне обладнання для переробки молока.
 15. Використання технологічного обладнання для приготування солодких страв.

Кравченко Тамара Василівна

канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

«Методика професійного навчання: основні технології навчання»

 1. Вдосконалення змісту і форм організації трудової діяльності учнів закладів професійної освіти на уроках виробничого навчання
 2. Використання сучасних засобів навчання при проведенні занять в закладах професійної освіти
 3. Дидактичне забезпечення навчального процесу при вивченні розділу «Страви і гарніри з круп, овочів і грибів»
 4. Дидактичні особливості вивчення технології виробництва кондитерських виробів
 5. Естетичне виховання учнів закладів професійної освіти на уроках теоретичного і практичного навчання
 6. Методика вивчення технології виробництва салатів
 7. Методика вивчення технології обробки сировини при проведенні занять з виробничого навчання
 8. Методика вивчення технології приготування страв із м’яса в закладах професійної освіти кулінарного профілю
 9. Методика вивчення технологічних процесів виробництва продукції ресторанного господарства в закладах професійної освіти
 10. Методика навчання учнів закладів професійної освіти технології приготування страв із яєць
 11. Методика навчання учнів закладів професійної освіти обробці риби та приготування страв із неї
 12. Методика навчання учнів закладів професійної освіти технології приготування виробів з тіста
 13. Методика навчання учнів закладів професійної освіти технології приготування страв
 14. Методика оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках виробничого навчання
 15. Методика проведення практичних занять з технології приготування страв з використанням методу проектів
 16. Методика та особливості вивчення товарознавства харчових продуктів
 17. Методика формування трудових вмінь і навичок при вивченні організації та обслуговування клієнтів
 18. Методичне планування навчального процесу
 19. Особливості вивчення теми «Проектування святкового столу»
 20. Розвиток творчих здібностей учнів під час проведення уроків з кулінарії
 21. Техніко-технологічні та методичні особливості навчання учнів організації, сервіровці святкових столів різного призначення
 22. Формування естетичних смаків учнів закладів професійної освіти в процесі вивчення технології приготування різних страв

Захаревич Микола Анатолійович

канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

«Комп'ютерні технології в освітньому процесі»

 1. Напрями і можливості використання інформаційних технологій в освіті.
 2. Інтерактивні інформаційні технології в освіті.
 3. Інформатизація освіти у сучасному суспільстві.
 4. Використання сучасного програмного забезпечення для створення дидактичних матеріалів для учнів. 
 5. Використання інтерактивних технологій на заняттях з дисциплін комп’ютерного циклу в закладах професійної підготовки.
 6. Використання програм керування комп’ютерним кабінетом у навчальному процесі.
 7. Електронний підручник, способи створення та застосування.
 8. Базові платформи систем дистанційного навчання, порівняльний аспект.
 9. Умови безпечного та ефективного використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі.
 10. Комплексне методичне забезпечення організації самостійної роботи учнів ПТНЗ у процесі вивчення дисциплін інформатичного циклу.
 11. Навчання основ комп’ютерного моделювання в шкільному курсі інформатики (ШКІ).
 12. Створення контрольно-діагностичних завдань для здійснення мережевого моніторингу знань учнів засобами сучасного програмного забезпечення.
 13. Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі учнів.
 14. Створення контрольно-діагностичних завдань для збору і обробки результатів тестування учнів засобами сучасного програмного забезпечення.
 15. Створення інформаційних сайтів засобами сучасного програмного забезпечення.
 16. Методичні аспекти діяльності сайтів у закладах професійної освіти.
 17. Формування критичного мислення учнів в процесі використання Web-ресурсів мережі Інтернет.
 18. Формування пошукових вмінь учнів під час роботи у Web-просторі мережі Інтернет.
 19. Використання Web-журналу для організації навчально-пізнавальної діяльності учня при вивченні інформатики.
 20. Створення електронних освітніх ресурсів навчального призначення засобами об’єктно-орієнтованого програмування.
 21. Дослідження технологій створення 3D об’єктів для віртуальних лабораторних робіт з інформатики. 
 22. Підготовка відеоматеріалів навчального призначення.
 23. Створення віртуального 3D туру навчального корпусу та його інтеграція на сайті.
 24. Проєктування сайту комп’ютерної тематики
 25. Розробка програм-тренажерів з інформатики. 
 26. Розробка ігрової програми для закріплення навичок програмування.
 27. Розробка ППЗ для вивчення будови комп’ютера.
 28. Розробка серверних Web-додатків мовою JavaScript. 
 29. Розробка відеоматеріалів з теми «Обчислювальна техніка».
 30. Тенденції розвитку портативних комп’ютерів. 
 31. Тенденції розвитку програмного забезпечення в світі.