Головні завдання, над якими працюють викладачі кафедри професійної освіти та технологій за профілями:

  • формування нового типу педагога професійної школи – педагога професійного навчання – фахівця, який органічно поєднує функції викладача і майстра виробничого навчання, має вищу освіту відповідного напряму і ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку, високий рівень кваліфікації з певної робітничої професії;
  • підготовка фахівця для викладання спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, забезпечення виробничого навчання в професійно-технічних навчальних закладах (допрофесійна підготовка, професійна підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників, професійне навчання персоналу на виробництві і навчання безробітних громадян);
  • створення умов для професійного зростання студентів і перепідготовки фахівців з професійної і технологічної освіти;
  • організація і проведення наукових досліджень з технічних і педагогічних напрямів.

Науково-дослідна робота на кафедрі пов’язана з темою „Актуальні проблеми професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищому навчальному закладі”. Викладачами розробляються методичні рекомендації, програми, організовуються виставки, зустрічі з провідними фахівцями галузі, семінари, які спрямовані на вдосконалення підготовки майбутнього інженера-педагога.
Результатом науково-дослідної роботи студентів є оволодіння методикою наукових досліджень, більш глибоке вивчення теоретичного матеріалу з навчальних дисциплін кафедри, виконання курсових, дипломних, магістерських робіт та ін.
Основними напрямками науково-дослідної роботи студентів є участь у роботі науково-практичної студентської конференції УДПУ, захист курсових та дипломних робіт, розробка електронних посібників та наочності.