Компоненти освітньої програми

Обов’язкові компоненти
ОК 1

Іноземна мова

Екзамен

ОК 2

Українська мова за професійним спрямуванням

Екзамен

ОК 3

Правознавство

Залік

ОК 4

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології

Залік

ОК 5

Історія культури України та світу

Залік

ОК 6

Фізичне виховання (позакредитна)

ОК 7

Вища математика

Екзамен

ОК 8

Загальна фізика

Екзамен

ОК 9

Геометричні основи проектування

Екзамен

ОК 10

Графічний практикум

Екзамен

ОК 11

Комп'ютерна графіка

Екзамен

ОК 12

Електротехніка

Залік

ОК 13

Ергономіка

Залік

ОК 14

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Екзамен

ОК 14

Технології e-learning

Екзамен

Вибіркові компоненти
ОК 1

Іноземна мова

Екзамен

ОК 2

Українська мова за професійним спрямуванням

Екзамен

ОК 3

Правознавство

Залік

ОК 4

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології

Залік

ОК 5

Історія культури України та світу

Залік

ОК 6

Фізичне виховання (позакредитна)

ОК 7

Вища математика

Екзамен

ОК 8

Загальна фізика

Екзамен

ОК 9

Геометричні основи проектування

Екзамен

ОК 10

Графічний практикум

Екзамен

ОК 11

Комп'ютерна графіка

Екзамен

ОК 12

Електротехніка

Залік

ОК 13

Ергономіка

Залік

ОК 14

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Екзамен

ОК 14

Технології e-learning

Екзамен

Практична підготовка
ОК 1

Іноземна мова

Екзамен

ОК 2

Українська мова за професійним спрямуванням

Екзамен

ОК 3

Правознавство

Залік

ОК 4

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології

Залік

ОК 5

Історія культури України та світу

Залік

ОК 6

Фізичне виховання (позакредитна)

ОК 7

Вища математика

Екзамен

ОК 8

Загальна фізика

Екзамен

ОК 9

Геометричні основи проектування

Екзамен

ОК 10

Графічний практикум

Екзамен

ОК 11

Комп'ютерна графіка

Екзамен

ОК 12

Електротехніка

Залік

ОК 13

Ергономіка

Залік

ОК 14

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Екзамен

ОК 14

Технології e-learning

Екзамен

Атестація
ОК 1

Іноземна мова

Екзамен

ОК 2

Українська мова за професійним спрямуванням

Екзамен

ОК 3

Правознавство

Залік

ОК 4

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології

Залік

ОК 5

Історія культури України та світу

Залік

ОК 6

Фізичне виховання (позакредитна)

ОК 7

Вища математика

Екзамен

ОК 8

Загальна фізика

Екзамен

ОК 9

Геометричні основи проектування

Екзамен

ОК 10

Графічний практикум

Екзамен

ОК 11

Комп'ютерна графіка

Екзамен

ОК 12

Електротехніка

Залік

ОК 13

Ергономіка

Залік

ОК 14

Основи наукових досліджень та академічна доброчесність

Екзамен

ОК 14

Технології e-learning

Екзамен

Проектна група

Мельник Олексій Сергійович

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Захаревич Микола Анатолійович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Сажієнко Олександр Петрович

Доктор філософії, старший викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями

Стейкхолдери

Мороз Інна Михайлівна

учитель трудового навчання Уманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No11 ім. М. П. Бажана Уманської міської ради Черкаської області

Слупіцька Олександра Іванівна

директор Родниківського ліцею імені Т. Г. Шевченка Паланської сільської ради Уманського району Черкаської області

Мовчан Ніна Іванівна

директор Дмитрушківського ліцею Дмитрушківської сільської ради Уманського району Черкаської області

Угоди про співпрацю

Договір з Уманськой ЗОШ №1

Договір з Уманськой ЗОШ №8

Договір з Уманськой ЗОШ №5

Договір з Уманськой ЗОШ №9