Професійна освіта (Комп'ютерні технології)

Освітній ступінь: Бакалавр
Тип освітньої програми: Освітньо-професійна
Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Предметна спеціальність/спеціалізація: 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)
Факультет/Інститут: Факультет інженерно-педагогічної освіти

Освітня програма впроваджена в дію з 2016 року.

Мета освітньої програми – надати освіту в галузі професійної освіти комп’ютерних технологій із широким доступом до працевлаштування, підготувати студентів із особливим інтересом до певних областей комп’ютерних технологій для подальшого навчання.

Придатність випускників до працевлаштування:

Бакалавр зі спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» може залучатись до таких видів економічної діяльності (за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009:2010»):

85.31 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу 

 • Цей клас включає надання освіти після здобуття середньої освіти, яка не може вважатися вищою освітою. Наприклад, надання допоміжної освіти після здобуття середньої освіти для підготовки до другого етапу вищої освіти або невищої професійної освіти.

62.01 Комп’ютерне програмування

 • розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання:
  • системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого)
  • прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих)
  • баз даних
  • веб-сайтів
 • налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта

62.02 Консультування з питань інформатизації

 • Цей клас включає планування та проектування інтегрованих комп’ютерних систем, які поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології. Ці послуги можуть також включати навчання користувачів цих систем.

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткуванням

 • Цей клас включає керування й експлуатацію комп’ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта.

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем

 • відновлення комп’ютерів після ушкодження
 • установлення (настроювання) персональних комп’ютерів
 • інсталяцію програмного забезпечення, які не пов’язані із торгівлею комп’ютерною технікою.

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність

 • надання інфраструктури для розміщення (хостингу), оброблення даних і пов’язану із цим діяльність
 • надання спеціалізованих послуг з розміщення (хостингу), такі як:
  • веб-хостинг
  • потокові послуги
  • надання простору для розміщення програмних додатків
 • надання веб-послуг із доставки програмних додатків
 • надання центральних ЕОМ клієнтам
 • оброблення даних:
  • повне оброблення даних, отриманих від клієнта
  • складання спеціалізованих звітів на основі даних, отриманих від клієнта
 • надання послуг з уведення даних

63.12 Веб-портали

 • керування веб-сайтами, які використовують пошукові механізми задля створення та підтримки великих баз даних Інтернет-адрес і контенту в зручному для пошуку форматі
 • керування іншими веб-сайтами, що функціонують як портали в мережі Інтернет, таких як медійні сайти, що періодично поновлюють інформаційний контент

Бакалавр зі спеціальності 015.10 «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» може обіймати такі посади (згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010):

 • 2320 Викладач професійно-технічного навчального закладу
 • 235 Інші професіонали в галузі навчання
 • 2359 Інші професіонали в галузі навчання
 • 2131 Технік з адміністрування комп’ютерних систем
 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор системи
 • 3121 Фахівець з інформаційних технологій
 • 3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення
 •  3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

Подальше навчання: можливість навчатися за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти за цією галуззю знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра), суміжною чи перехресною.

Керівник  проєктної  групи (гарант освітньої програми):
Мельник Олексій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

E-mail: oleksiy.melnyk@udpu.edu.ua

Освітня програма 2023/2027 н.р.

Освітня програма 2021/2025 н.р.

Освітня програма 2022/2026 н.р.

Освітня програма 2020/2024 н.р.