кандидат пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

+380

hvozdetska.y@udpu.edu.ua

google scholar

ORCID

DSpace

1) наявність не менше п’яти наукових публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 1. Гвоздецька Ю. Практична підготовка інженера-педагога сфери харчових виробництв у вищому навчальному закладі. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2017. Вип. 15. С. 34–42. https://doi.org/10.31499/23074914.15.2017.16386
 2. Гвоздецька Ю. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх викладачів з основ технологій харчових виробництв у процесі фахової підготовки. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». 2017. Вип. 78, Т. 3. С. 104–109 http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_78%283%29__21
 3. Мельник О. С., Гвоздецька Ю. В., Задорожна О. М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2020. Вип. 1. С. 138-144. https://doi.org/10.31499/23074906.1.2020.208181
 4. Yaschuk S., Gvozdetska Yu. Structure of professional competency of the engineer-pedagogue of the food industry and the effect on their aspects of professional preparation. Development trends in pedagogical and psychological sciences: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine: monograph / edited by authors. Riga: Baltija Publishing, 2018. P. 1. P. 258–279. http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-27-5_13
 5. Smyrnova I., Hvozdetska Y., Dovhopolyk K., Alforov O., Oliinyk O., Potip M. Features Of The Use Of Internet Resources As A Means Of Stimulating Educational Activities. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY (Web of Science) 2021. 21(10), pp. 156-160. http://paper.ijcsns.org/07_book/202110/20211021.pdf
 6. Гвоздецька Ю.В., Малишевсткий О.В ДОСЛІДЖЕННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ГЕНЕЗИСУ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА. Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету. Видавничий дім «Гельвеьтка». 2022. Вип.51. С. 598-603 http://www.aphnjournal.in.ua/archive/51_2022/91.pdf
 7. Гвоздецька Ю., Мельник О., Філімонова І. Шляхи подолання студентського плагіату в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2022. Вип. 5 (136). С. 55–60. http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_5_7.pdf
 8. Smyrnova I., Hvozdetska Y., Dovhopolyk K., Alforov O., Oliinyk O., Potip M. Features Of The Use Of Internet Resources As A Means Of Stimulating Educational Activities. INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND NETWORK SECURITY (Web of Science) 2021. 21(10), pp.156-160. http://paper.ijcsns.org/07_book/202110/20211021.pdf
 9. Гвоздецька Ю., Мельник О., Філімонова І. Шляхи подолання студентського плагіату в освітньому процесі підготовки майбутніх фахівців професійної (професійно-технічної) освіти. Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. 2022. Вип. 5 (136). С. 55–60. http://visnikkrnu.kdu.edu.ua/statti/2022_5_7.pdf

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії;        

 1. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій : монографія / С. І. Ткачук, С. М. Ящук, Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 231 с. http://176.98.75.236/handle/123456789/13691?locale=ru
 2. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування напівфабрикатів з мяса, мясних продуктів. Сільськогосподарської птиці та субпродуктів»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 38с.
 3. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування напівфабрикатів з риби та рибної січеної натуральної та котлетної маси»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. – 28с.
 4. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування перших страв»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. – 45с.
 5. Виробниче навчання : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи здобувачів спец. 015 «Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка с/г продукції та харчові технології)» / Ю. В. Гвоздецька, О. В. Джога, С. І. Ткачук [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 561 с.
 6. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій : монографія / С. І. Ткачук, С. М. Ящук, Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 231 с.

3) наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування;

 1. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування страв з овочів. Холодні закуски та салати»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 69с.
 2. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування напівфабрикатів з мяса, мясних продуктів. Сільськогосподарської птиці та субпродуктів»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2018. – 38с.
 3. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування напівфабрикатів з риби та рибної січеної натуральної та котлетної маси»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. – 28с.
 4. Гвоздецька Ю. В., Філімонова І. А. Збірник технологічних карток «Приготування перших страв»/Навч.-мет.посібник для самостійної роботи студентів / Ю.В.Гвоздецька, І.А.Філімонова – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2019. – 45с.
 5. Виробниче навчання : навч.-метод. посіб. для самостійної роботи здобувачів спец. 015 «Проф. освіта (Аграрне виробництво, переробка с/г продукції та харчові технології)» / Ю. В. Гвоздецька, О. В. Джога, С. І. Ткачук [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 561 с.
 6. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх фахівців у галузі харчових технологій : монографія / С. І. Ткачук, С. М. Ящук, Ю. В. Гвоздецька, І. А. Філімонова ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини. – Умань : Візаві, 2021. – 231 с.

4) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно-мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу;

Керівництво студентською науковою роботою Дробаха А.І. «Технологія продуктів лікувально-профілактичного призначення із сої» – участь у міжнародному конкурсі студентських наукових робіт Black Sea Science 2021, напрям «Харчові технології», Одеська національна академія харчових технологій

Керівництво студентським науковим гуртком «Використання інноваційних технологій у процесі виробничого навчання»

5) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років;                       

Досвід практичної роботи за спеціальністю в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини 10 років.

6) наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років.

Під час визначення рівня наукової та професійної активності науково-педагогічного (наукового) працівника можуть зараховуватися здобутки за попередніми місцями роботи, п’ятирічний строк може продовжуватися на час перерви в роботі з об’єктивних причин (соціальна відпустка, призов/мобілізація на військову службу чи військова служба за контрактом, тривала хвороба тощо). Для підтвердження кваліфікації науково-педагогічного працівника закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за мистецькими спеціальностями галузі знань 02 “Культура і мистецтво”, замість наукових публікацій можуть зараховуватися такі здобутки: літературні твори, переклади літературних творів, твори живопису, декоративного мистецтва, архітектури, архітектурні проекти, скульптурні, графічні, фотографічні твори, твори дизайну, музичні твори, аудіо- та відео твори, передачі (програми) організації мовлення, медіатвори, сценічні постановки, концертні програми (сольні та ансамблеві) кінотвори, анімаційні твори, аранжування творів, рекламні твори.