викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями

+380

koroban.o@udpu.edu.ua

google scholar

1) Наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Коробань О.В., Мельник О.С. Інформаційна логістика: Навчально-методичний посібник / Укл. О.В. Коробань, Мельник О.С. – Умань: «Візаві», 2018 – 125 с.
 2. Коробань О.В. Інформаційна логістика: Навчально-методичний посібник / Укладач: Коробань О.В. – Умань: Віззаві, 2020. – 120 с.
 3. Коробань О.В. Практикум з інформатики: Навчально-методичний посібник / Укл. О.В. Коробань – Умань: Візаві, 2021 – 220 с.

2) Наявність виданих навчально-методичних посібників / посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій / практикумів / методичних вказівок / рекомендацій загальною кількістю три найменування:

 1. Коробань О.В. Методичні рекомендації до навчальної (педагогічної) практики для  здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Укладач: О.В.Коробань, викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2018. – 23 с.
 2. Коробань О.В. Методичні рекомендації до виробничої (педагогічної) практики для  здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Укладач: О.В.Коробань, викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2019. – 26 с.
 3. Коробань О.В. Методичні рекомендації до навчальної (педагогічної) практики для  здобувачів вищої освіти денної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 015.10 Професійна освіта (Комп’ютерні технології) / Укладач: О.В.Коробань, викладач кафедри професійної освіти та технологій за профілями. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 2020. – 25 с.

3) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника;

Заступник декана з міжнародного співробітництва та роботі з іноземними студентами з 2015 року.

4) керівництво студентом, який зайняв призове місце на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою, або виконання обов’язків куратора групи; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубку світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди  України з видів спорту:

 • Підготовка студента до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті». Результат: Рішенням конкурсної комісії Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини студент Куніцький Ярослав Андрійович рекомендується для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» м. Мелітопіль 2020 р.
 • Підготовка студентів до І етапу Всесвітньї олімпіади з програмування ICPC 2019-2020.
 • Підготовка студентів до участі в І турі Студентської першості світу з програмування ICPC 2020-2021. Результат: вихід у ІІ тур.
 • Керівництво студентським науковим гуртком «Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті».
 • Куратор групи студентів спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології».

5) наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій;

 1. Коробань О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ // Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ПП Балюк І. Б., 2019. – Вип. 2. – с. 27-30.
 2. Коробань О.В. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ В ПТНЗ // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2020. – Вип. 1. – с. 87-90.
 3. Коробань О.В. ЗАСТОСУВАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – с.15-18.
 4. Коробань О.В. ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ // Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць / О.В. Марущак (голова) та [ін.]. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – Вип. 3. – с.66-69.
 5. Коробань О.В. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗПТО // Вісник наукових ідей молоді: Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів., м. Вінниця, 24-25 березня 2021 р.: [тези, статті] / ред.кол.: Драбовський А.Г. [та ін..]. – Вінниця: Вінницький кооперативний інститут, 2020. – с. 46-48.
 • досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

Досвід роботи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини (7 років).