Магістр

Вища математика

Курс

5

Семестр

3

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Вступ до спеціальності “Професійна освіта”

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

Основний компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Екзамен