Мета опитування полягає у вивченні ставлення здобувачів вищої освіти до процедури дотримання норм та принципів академічної доброчесності.

В опитуванні взяли участь 45 студентів освітнього ступеня магістр ОП Професійна освіта. Комп’ютерні технології.

Загалом, проведене анонімне опитування відображає, що для здобувачів вищої освіти створено всі можливості для навчання, отримання інформації, консультування, щодо дотримання норм та принципів академічної доброчесності.