Заступник декана з наукової роботи, канд. пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

+380678337571

naukatpf@udpu.edu.ua

google scholar

ORCID

DSpace

Народилась 15 липня 1971 року в м. Христинівка Черкаської області.

З 1988 р. по 1993 р. навчалася в Уманському державному педагогічному інституті ім. П.Г.Тичини, за спеціальністю 03.02.00 Загально-технічні дисципліни з додатковою спеціальністю фізика; кваліфікація: учитель трудового навчання і фізики та звання вчителя середньої школи.

З 1993 року розпочала трудову діяльність в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини на посаді асистента кафедри теорії і методики трудового та професійного навчання.

З 1993 р. по 1997 р. навчалась в аспірантурі Уманського державного педагогічного інституту ім. П.Г.Тичини.

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти.

У 2004 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і методики трудової підготовки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

З 2005 по 2010 рік працювала завідувачем кафедри художньої та технічної творчості.

З 2016 року працює на посаді доцента кафедри професійної освіти та технологій за профілями факультету інженерно-педагогічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

У 2018 році закінчила Українську інженерно-педагогічну академію за спеціальністю: Професійна освіта. Харчові технології; кваліфікація: інженер-технолог, викладач дисциплін в галузі харчових технологій.

Працює над проблемою «Система магістерської підготовки у ВНЗ майбутніх інженерів-технологів»

Дубова Н. В. Формування готовності майбутнього вчителя технологій до навчання учнів основам дизайну в процесі проектування виробів / Н.В. Дубова / Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та інші]. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2015. – Випуск 52. – С. 26–31.
Дубова Н. В. Дизайнерська діяльність як засіб розвитку творчого потенціалу учнів на уроках технологій / Н. Дубова, В. В. Харитонова. // «Education and Pedagogical Sciences» (Освіта та педагогічна наука). – 2016. – № 2 (165). – С. 59–65
Дубова Н. В. Методика активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчових технологій під час проведення лабораторно-практичних занять / Н. В. Дубова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Випуск 15. – С. 50–58.
Дубова Н. В. Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчової галузі в процесі практичної підготовки / Н. В. Дубова, В. В. Харитонова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. / [ред. кол.: Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2018. – Випуск 18. – С. 167–174.
Дубова Н. В. Мистецтво як засіб художньо-естетичного розвитку майбутніх фахівців харчової галузі у системі професійної освіти / Н. В. Дубова, В. В. Харитонова // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 2 / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини; [голов. ред. О. І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2019. – С. 39-45.
Дубова Н.В. Технологія виробництва продукції громадського харчування : метод. реком. для самост. роботи студ. фак. інж.-пед. освіти денної та заочної форм навчання / Н.В. Дубова. – Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 30 с.
Технологічне обладнання харчової галузі: навч. посібн. / уклад. Наталія Вячеславівна Дубова. – Умань : Видавець «Сочінський», 2017. – Ч. 2. – 114 с.
Технологічне обладнання харчової галузі: навч. посібн. / уклад. Наталія Вячеславівна Дубова. – Умань : Видавець «Сочінський», 2016. – Ч. 1. – 130 с.

Дубова Н.В. Технологія виробництва продукції громадського харчування : метод. реком. для самост. роботи студ. фак. інж.-пед. освіти денної та заочної форм навчання / Н.В. Дубова. – Умань : ВПЦ «Візаві», – 2018. – 30 с.
Технологічне обладнання харчової галузі: навч. посібн. / уклад. Наталія Вячеславівна Дубова. – Умань : Видавець «Сочінський», 2017. – Ч. 2. – 114 с.
Технологічне обладнання харчової галузі: навч. посібн. / уклад. Наталія Вячеславівна Дубова. – Умань : Видавець «Сочінський», 2016. – Ч. 1. – 130 с.

Керівництво переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з професійної освіти – Мельник Л.М. (2019 р.)
Участь членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання (2014 р., 2015р., 2016 р., 2017 р., 2018 р.,  2019 р.)

Член Асоціації викладачів та вчителів технологічної освіти.

Формування готовності до професійного самовдосконалення учнів ПТНЗ кулінарного профілю.
Формування дослідницьких умінь учнів ПТНЗ при вивченні технологій виробництва продукції громадського харчування.
Дидактичні умови організації самостійної пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ кулінарного профілю.
Педагогічні основи інтелектуального розвитку учнів ПТНЗ кулінарного профілю у процесі професійної підготовки.
Мотивація навчальної діяльності у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів галузі харчових технологій.

Дослідження історії та філософії харчових культур світу