кандидат пед. наук, доцент кафедри професійної освіти та технологій за профілями

+380678337571

mykola.zakharevych@udpu.edu.ua

google scholar

ORCID

DSpace

1) наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection;

 1. Mykola A. Zakharevych, Tetyana V. Grygorenko, Alona V. Nieliepova, Olena S. Avdieieva, Oksana A. Holiuk. (2021). Improving of Educational Programs for the Formation of Information and Communication Competence of Teachers у виданні Propositos y representaciones. Vol. 9, SPE(2). http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/995
 2. Vadym Tkachenko,  Vadym Chychuk2,  Mykola Zakharevich3,  Yuliia Nenkoб Bohdan Khmelnytsky National University of Cherkasy. Pedagogical Sciences, Educational and Socio-Cultural Department. 81 Shevchenko Boulevard, Cherkasy, Ukraine, 18031. 2, 3 Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University. 4Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl Heroes of the National University of Civil Defence of Ukraine.
 3. Tkachenko, V., Chychuk, V., Zakharevich, M., Nenko, Y. (2021). An evaluation of Ukrainian future teachers’ of humanities readiness for e-education. Revista Brasileira De Educação Do Campo. 6, e11577. https://doi.org/10.20873/uft.rbec.e11577
 4. Tetyana V. Grygorenko, Mykola A. Zakharevych, Alona V. Nieliepova, Olena S. Avdieieva, Oksana A. Holiuk. (2021). Improving of Educational Programs for the Formation of Information and Communication Competence of Teachers. Propositos y representaciones. Vol. 9, SPE(2). http://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/995
 5. Григоренко Т. В., Захаревич М. А. До проблеми формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів-філологів. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2020. № 2 (4). С. 25–32.
 6. Григоренко Т. В., Захаревич М. А. Саморозвиток студентів в мультимедійному освітньому середовищі з погляду гуманістичної педагогіки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2020. № 2 (22). С. 185–192.
 7. Improving the would-be teachers of philology training in the educational and communicative environment of institutions of higher education / Grygorenko Tetyana Vladimirovna, Koval Valentina Alexandrovna, Zakharevych Mykola Anatoljevich. Хуманитарни балкански изследвания. 2021. Том 5.№ 2 (12). С. 10-15.

2) наявність виданого підручника чи навчального посібника або монографії:

 1. Захаревич М.А. Web-технології [Електронний ресурс]: електр. посіб. для студентів закладів вищої освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації / М.А. Захаревич. – 23 МВ.– Умань, УДПУ, 2020. – 1 електрон.опт.диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем вимоги: Pentium, 512 MB RAM, Windows XP, 7, 10, Opera 41.0. – Назва з титул.екрану.
 2. Трудове навчання (технічні види праці): Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів / А.І. Терещук, М.А. Захаревич. –  Київ: Літера ЛТД, 2016 – 200с.
 3. Технологічний практикум: металообробка /навчально-методичний посібник/ уклад. Захаревич М.А. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 197 с.
 4. Підготовка майбутнього вчителя технологій до використання мультимедіа у професійній діяльності / монографія / Захаревич М.А. – Умань : Візаві, 2021. – 160 с.
 5. Web-програмування: навч.-метод. посіб. / МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. М. А. Захаревич. — Умань: Візаві, 2022. — 188 с.

3) організаційна робота у закладах освіти на посадах керівника (заступника керівника) закладу освіти/інституту/факультету/відділення (наукової установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального за підготовку здобувачів вищої освіти підрозділу/відділу          (наукової установи)/навчально-методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого навчально-наукового (інноваційного) структурного підрозділу/вченого секретаря закладу освіти (факультету, інституту) / відповідального секретаря приймальної комісії та його заступника:

З 2015 по 2021 рр. – заступник декана з інформаційно-комунікаційних технологій

4) наявність не менше п’яти авторських свідоцтв та/або патентів загальною кількістю два досягнення:

 1.  Пат. № 123486  UA  МПК F21L 4/00  «Ліхтар проблискового поліцейського маячка-антикрила» Мелентьєв О.Б, Терещук А.І, Захаревич М.А, Іванов С.В, №u 201709936  від 13.10.2017.; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет, опубл.,  02.2018,  бюл. № 4.
 2. Пат. №123408 UA  МПК А01В1 /06  «Бур розрихлювач ґрунтовий напівавтоматичний» Мелентьєв О.Б, Терещук А.І, Захаревич М.А, Іванов С.В, №u 201709229  від 19.09.2017.; заявник та власник Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини., опубл.,  02.2018,  Бюл. № 4

5) керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або робота у складі, організаційного комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт), або керівництво постійно діючим студентським науковим гуртком/проблемною групою; керівництво студентом, який став призером або лауреатом Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та проектів, робота у складі організаційного комітету або у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, інших культурно- мистецьких проектів; керівництво студентом, який брав участь в Олімпійських, Параолімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських Іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті України; виконання обов’язків тренера, помічника тренера національної збірної команди України з видів спорту; виконання обов’язків головного секретаря, головного судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; керівництво спортивною делегацією; робота у складі організаційного комітету, суддівського корпусу:

 • Участь членом журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання (2016 р., 2017 р., 2018 р., 2019 р.)
 • Керівництво переможцем Всеукраїнського конкурсу з ІТ та кіберспорту для дітей та молоді «ITelent»  – Цяпута О.В. (2021 рік)
 • Керівництво студентським науковим гуртком «Адаптивне WEB-програмування».

6) досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років:

Працює в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини з 2012 року (загальний стаж 9 років).