Нормативні документи

Правила прийому

Середня освіта (Захист України. Фізична культура)

Спеціальність 014.16 Середня освіта (Захист України)

З урахуванням сучасних потреб суспільства  метою освітньої програми є створенням дієвої системи підготовки фахівця галузі освіти, здатного вирішувати завдання професійної діяльності, яка дозволить формування життєво необхідних знань, умінь і навичок щодо захисту України та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також системного уявлення про військово-патріотичне виховання як складову частину національно-патріотичного виховання.

Акцент робиться на  вивчення основних предметів навчання (тактична, вогнева та фізична підготовка) та отримання поглиблених навичок з предметів навчання (психологічна та інженерна підготовка, військова топографія, тактична медицина, військова топографія, підготовка зі зв’язку та РХБ захисту), поглиблення знань з військової мілітарної історії, національних бойових традицій Українського народу, формування свідомого ставлення до захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Сфери працевлаштування:

 • вчитель захисту України, вчитель фізичної культури (заклади загальної середньої освіти, професійно-технічні навчальні заклади, коледжі);
 • тренер фізкультурно-спортивних секцій;
 • військовослужбовець Збройних сил України.
Середня освіта (Трудове навчання і технології. Інформатика)

Спеціальність 014.10 Середня освіта (Трудове навчання і технології)

Забезпечує фахову підготовку в галузі трудового навчання, технологій, креслення, охорони праці, інформатики або фізичної культури із широким доступом до різних сфер працевлаштування. Завдяки інноваційній моделі підготовки майбутніх педагогів-новаторів, студенти здобувають ґрунтовні знання з обробки конструкційних матеріалів, освітніх технологій навчання, формуються вміння винахідництва і раціоналізаторства, забезпечується розвиток креативного світогляду у розумінні особливостей розвитку виробничих технологій та специфіки їх функціонування в сучасному виробництві.

Сфери працевлаштування:

 • вчитель технологій, інформатики або фізичної культури, креслення, охорони праці та безпеки життєдіяльності, захисту України;
 • керівник гуртків та спортивних секцій в закладах загальної та позашкільної освіти;
 • працівники середньої ланки виробничих підприємств.
Професійна освіта. Комп'ютерні технології

Спеціальність 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології

Забезпечує фахову підготовку професіоналів у галузі комп’ютерних технологій, адміністрування комп’ютерних мереж та засобів інформаційно-комунікаційних технологій на виробництвах різних форм власності, а також можливість реалізувати себе у викладанні спецдисциплін відповідного напряму.

Сфери працевлаштування:

 • працівник сфери ІТ-технологій (інженер-програміст, системний адміністратор на підприємствах різних форм власності: інтернет-компанії, банки);
 • викладач спецдисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї);
 • фахівець Інтернет-провайдерів;
 • фахівець системного адміністрування ІТ та комп’ютерних мереж.
Професійна освіта. Харчові технології

Спеціальність 015.37 Професійна освіта. Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології

Забезпечує фахову підготовку професіоналів у галузі харчових технологій, з експлуатації процесів та апаратів харчових виробництв, технології переробки та приготування харчових продуктів в закладах ресторанного бізнесу та громадського харчування, а також можливість реалізувати себе у викладанні спецдисциплін відповідного напряму.

Сфери працевлаштування:

 • працівник сфери харчового виробництва (інженер-технолог підприємств харчової промисловості);
 • викладач спецдисциплін за даною галуззю у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (училища, коледжі, ліцеї);
 • працівник сфери обслуговування населення (заклади громадського харчування: кафе, бари, ресторани, їдальні).
БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Освітній ступінь «Бакалавр»

(на основі повної загальної середньої освіти)
Освітня програма Форма навчання Термін навчання Вступні випробування
Середня освіта (Трудове навчання і технології. інформатика) денна / заочна 4 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 4 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 4 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія (сертифікат), мотиваційний лист
НЕБЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Освітній ступінь «Бакалавр»

(на основі повної загальної середньої освіти)
Освітня програма Форма навчання Термін навчання мотиваційний лист
Середня освіта (Трудове навчання і технології. інформатика) денна / заочна 4 р. мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 4 р. мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 4 р. мотиваційний лист
БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Освітній ступінь «Бакалавр»

(на основі ОКР «Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр», ОПС «Фаховий молодший бакалавр»)
Освітня програма Форма навчання Термін навчання Вступні випробування
Середня освіта (Трудове навчання і технології. інформатика) денна / заочна 3 р.* НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 3 р.* НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 3 р.* НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист
Середня освіта (Трудове навчання і технології. інформатика) денна / заочна 2 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 2 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 2 р. НМТ або українська мова (сертифікат), математика (сертифікат), мотиваційний лист

* Для осіб, які подають диплом «молодшого спеціаліста», «молодшого бакалавра», «фахового молодшого бакалавра» за іншою спеціальністю

БЮДЖЕТНІ КОНКУРСНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Освітній ступінь «Магістр»

(на основі повної загальної середньої освіти)
Освітня програма Форма навчання Термін навчання Вступні випробування
Середня освіта (Трудове навчання і технології. інформатика) денна / заочна 1 р. 4 м. методика навчання технологій, мотиваційний лист
Середня освіта (Трудове навчання і технології) денна / заочна 1 р. 4 м. * методика навчання технологій та основи виробництва, мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 1 р. 4 м. спеціальні дисципліни (комп’ютерні технології) з методикою професійного навчання, мотиваційний лист
Професійна освіта. Комп'ютерні технології денна / заочна 1 р. 4 м. * спеціальні дисципліни (комп’ютерні технології) з методикою навчання, мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 1 р. 4 м. спеціальні дисципліни (харчові технології) з методикою професійного навчання, мотиваційний лист
Професійна освіта. Харчові технології денна / заочна 1 р. 4 м. * спеціальні дисципліни (харчові технології) з методикою навчання, мотиваційний лист

* Для осіб, які подають диплом за іншою спеціальністю