Каталог дисциплін

Архітектура комп’ютера

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

Основний компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Вища математика

Курс

5

Семестр

3

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Вступ до спеціальності “Професійна освіта”

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

Основний компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Екзамен

Іноземна мова

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Інформатика та інформаційно-комунікаційні технології

Курс

4

Семестр

8

Статус дисципліни

Основний компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Екзамен

Історія культури України та світу

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Історія науки і техніки

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Технічні засоби навчаня

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік

Українська мова за професійним спрямуванням

Курс

4

Семестр

7

Статус дисципліни

вибірковий компонент

Кредити ЄКТС / години

4/120

Підсумковий контроль

Залік